Молекулярно-генетичне дослідження

Сучасні можливості молекулярної біології дозволяють не тільки виявляти і використовувати специфічні механізми роботи пухлинної клітини, а й докладно аналізувати пухлинні гени. Це дає дуже важливу клінічну інформацію, оскільки в певних випадках допомагає визначити прогноз хвороби і обсяг лікування. Наприклад, коли у пацієнтки виявлено пухлину на ранній стадії, яка високочутлива до естрогену й прогестерону, не має експресії HER2/neu, але водночас існують інші фактори ризику, молекулярно-генетичне дослідження тканини пухлини (наприклад, Oncotype DX або аналогічні тести, доступні в інших країнах) дозволяє кількісно визначити ймовірність рецидиву хвороби і доцільність проведення хіміотерапії. Таким чином багато пацієнток можуть безпечно уникнути хіміотерапії, ґрунтуючись на об’єктивній та достовірній інформації. Молекулярно-генетичний аналіз також може виявити деякі генні мутації в пухлинах, що робить їх чутливими до певних видів таргетної терапії. Це значно розширює арсенал лікарських засобів і часто дозволяє допомогти навіть у разі запущеної і поширеної хвороби. 

Цей тип досліджень розвивається дуже швидко і має величезні перспективи в майбутньому.

Запис на прийом

Для продовження введіть захисний код і підтвердіть відправку.
* – обов'язкове для заповнення