Гістологічне дослідження

Головна частина патоморфологічного дослідження, а також золотий стандарт діагностики онкологічних захворювань. Тільки гістологічне дослідження дозволяє повноцінно визначити біологічні властивості пухлини, правильно сформулювати діагноз і підібрати адекватне лікування. 

Об’єктом вивчення цього методу є ділянка тканини із збереженою внутрішньою структурою, що отримується за допомогою товстоголкової пункційної біопсії (трепан-біопсії), або ділянка тканини, видалена хірургічним шляхом. Гістологічне дослідження дозволяє розрізнити доброякісний і злоякісний процеси набагато точніше і надійніше за цитологічне дослідження, визначити гістологічний тип новоутворення, встановити ступінь диференціювання злоякісної пухлини (G). Планове патоморфологічне дослідження операційного матеріалу дозволяє визначити справжній розмір патологічного вогнища, оцінити радикальність виконаного оперативного втручання (чистоту хірургічних країв резекції) та ступінь відповіді на неоад’ювантну терапію (якщо така проводилася), сформулювати висновок відповідно до всіх загальноприйнятих вимог і міжнародних класифікаційних систем, зокрема відповідно до класифікації TNM.

Запис на прийом

Для продовження введіть захисний код і підтвердіть відправку.
* – обов'язкове для заповнення