Імуногістохімічне дослідження

Є частиною комплексного патоморфологічного дослідження, проводиться на спеціально підготовлених зрізах тканин, отриманих при трепан-біопсії, або при видаленні пухлини з навколишньою тканиною під час хірургічної операції. Цей метод за допомогою спеціальних реактивів забезпечує найбільш специфічне і точне визначення біологічних особливостей пухлини, таких як рецепторний статус (ER, PR, HER2/neu), тобто чутливість пухлинних клітин до гормонів і специфічних таргетних препаратів, проліферативний потенціал (Ki67) пухлинних клітин тощо.

За допомогою імуногістохімічного аналізу визначається молекулярно-генетичний варіант пухлини, уточнюється, чи є пухлина первинною або метастатичною, порівнюються біологічні характеристики пухлинних клітин до і після проведеного лікування. Тільки на підставі цього дослідження як частини комплексної патоморфологічної діагностики можливе встановлення повноцінного правильного онкологічного діагнозу з визначенням точного біологічного типу пухлини, а отже, і правильний вибір варіанта лікування.

Запис на прийом

Для продовження введіть захисний код і підтвердіть відправку.
* – обов'язкове для заповнення