Рак з трьома мінусами. Як краще лікувати?

Робота онколога та хірурга — це не тільки огляд та консультації пацієнтів, призначення та контроль лікування, операції та перев’язки. Це ще і постійне навчання, пошук та обмін інформацією, професійне спілкування. Нинішні важкі умови життя сильно ускладнюють цей процес, але це робить його ще більш бажаним та цінним.

17 листопада відбувся дуже цікавий захід — вебінар на тему: «Тричі негативний рак грудної залози. Результативні підходи до ведення пацієнтів», організований компанією MSD. Експертами ефіру стали два представника LISOD, які поділились з колегами нюансами лікування згаданої когорти пацієнток.

Максим Єрмаков, клінічний онколог LISOD представив доповідь «Тричі негативний рак грудної залози. Стратегія і тактика лікування відповідно до сучасних рекомендацій», а Андрій Жигулін, хірург, онколог, керівник Центру Мамології LISOD виступив із лекцією «Мультидисциплінарний підхід — запорука успіху в лікуванні тричі негативного раку грудної залози».

Лікарі представили широкий огляд проблеми та сучасних підходів до лікування вказаної патології в рамках мультидисциплінарного підходу, з акцентом на неоад’ювантну терапію та периопераційне ведення пацієнток.

Основні тези вебінару:

  • Лікування раку молочної залози потребує мультидисциплінарного підходу та професійної команди, до якої входять клінічний онколог, хірург-мамолог, патоморфолог, радіолог, радіаційний онколог, реабілітолог, медичний психолог та інші фахівці.
  • Тричі негативний рак молочної залози є окремим підтипом хвороби, що характеризується відсутністю експресії рецепторів ER, PR, а також відсутністю надмірної експресії або ампліфікації гена HER2.
  • Неоад’ювантна терапія покращує результати лікування, особливо при тричі негативних та  HER2-позитивних пухлинах.
  • Більшість досліджень демонструють, що досягнення повної патоморфологічної відповіді після неоад’ювантної хімієтерапії супроводжується значним покращанням загальної виживаності та інших показників виживаності.
  • Результати досліджень підтверджують, що сучасна імунотерапія моноклональним тілом Пембролізумаб значно покращує результати лікування у пацієнток з тричі негативними пухлинами і є новим революційним кроком в цій царині. 
  • Ретельне периопераційне ведення пацієнток з маркуванням та локалізацією зони пухлини є вкрай важливими для онкологічної безпеки пацієнток і є міжнародно визнаним стандартом.
  • Інтраопераційний гістологічний контроль країв резекції видаленої пухлини достовірно покращує контроль радикальності онкологічного втручання та значно зменшує рівень повторних втручань.
  • Хірургічне планування операції, особливо після передопераційного системного лікування, повинне враховувати різні сценарії втручання з метою досягнення максимального естетичного та функціонального результату.
  • Тісна співпраця та взаємодія хірурга, радіолога та патолога в периопераційний період є запорукою успіху хірургічного втручання та лікування загалом.

Під час виступу Андрій Жигулін навів різні клінічні випадки, пояснив, як проводиться планування втручання, та продемонстрував результати хірургічних операцій, виконаних з урахуванням концепції онкопластичної та онкоестетичної хірургії.

А після доповідей наші лікарі відповіли на запитання від колег, отримані під час прямого ефіру. Судячи з їх великої кількості, можемо зробити висновок, що ця тема надзвичайно актуальна для лікарів із багатьох медичних закладів України.

Нагадуємо, що колег-хірургів, які оперують молочну залозу, ми раді бачити на майстер-класах та на навчальних курсах, що проводяться в LISOD у рамках «Школи онкомамології».

До нових зустрічей в ефірі!

Інші новини