Променеве лікування при раку молочної залози

Лікування раку молочної залози — складний і комплексний процес. Для отримання найкращих результатів лікарі повинні врахувати багато нюансів — це і особливості пухлини, і її розмір та поширення, і вік жінки, і можливі супутні захворювання. Виходячи з цього обирається тактика лікування, що відповідає рекомендаціям міжнародних протоколів.

Деякі пацієнтки із раком молочної залози потребують проходження променевої терапії. Давайте детальніше розглянемо, як відбувається таке лікування. 

Як проводиться?

Основний режим, який відповідно до сучасних міжнародних протоколів рекомендовано застосовувати при променевому лікуванні раку молочної залози, — гіпофракційне опромінення. Це дози 40-42,5 Гр, які пацієнтки отримують за 15-16 фракцій (процедур). І додатково може бути ще показано опромінення буста (ложа видаленої пухлини). В Україні медичні заклади тільки починають переходити на такий режим фракціонування, хоча в міжнародних протоколах NCCN він є пріоритетним з 2016 року.

LISOD уже кілька років рутинно застосовує режим гіпофракційного опромінення. Лише в окремих випадках проводиться лікування відповідно до класичного фракціонування.

Треба зауважити, що в нашій лікарні, відповідно до міжнародних протоколів, при променевому лікуванні раку молочної залози також успішно застосовується режим APBI — часткове прискорене опромінення молочної залози. Таке лікування проводиться при певних суворих показах, зокрема: невеликий пухлинний процес, вік пацієнтки більше 50 років (але може бути розглянута можливість застосування АРВІ у пацієнток дещо молодшого віку, якщо немає негативних критеріїв), не була виконана онкопластична операція тощо. Ця тактика опромінення в Україні почала проводитись саме в LISOD і, наразі, ми проводимо її також єдиними в Україні. Це дозволяє суттєво зменшити навантаження на прилеглі здорові органи, на тканину всієї молочної залози та на здорову молочну залозу, провести лікування в максимально короткий термін — за 10 сеансів.

Слід наголосити, що в LISOD в кожному конкретному клінічному випадку консиліум фахівців обирає режим опромінення, а також вирішує, чи потрібно опромінювати буст (ложе пухлини). Рекомендації надаються індивідуально з урахуванням усіх нюансів захворювання.

Опромінення після хірургії

З метою профілактики рецидиву променева терапія проводиться після операції (ад’ювантно).

  • Лікування розпочинається після загоєння швів. Оптимально — через 4-8 тижнів після операції.
  • Якщо після втручання також призначається хімієтерапія, то опромінення проводять через 3-4 тижні після останнього курсу хімієтерапевтичного лікування.

Кому?

  • Після органозберігаючих операцій на молочній залозі променева терапія є стандартом лікування. Завдяки цьому значно зменшується ймовірність появи рецидиву. Опроміненню підлягає вся молочна залоза та, за показами, — шляхи лімфовідтоку. Індивідуально вирішується питання щодо необхідності опромінення бусту.
  • Після мастектомії (повного видалення залози) променева терапія призначається в окремих випадках на грудну стінку та на шляхи лімфовідтоку (знову ж таки, за показами).

Обладнання

У LISOD променеве лікування проводиться на сучасних лінійних прискорювачах VARIAN. Це дозволяє зробити лікування дуже точним і безпечним.

Методика радіотерапії обирається індивідуально і залежить від об’єму лікування, обраного режиму опромінення, разових та сумарних доз тощо.

Для кожного клінічного випадку фахівці створюють кілька планів терапії — за методиками IMRT, VMAT, 3D-CRT. З урахуванням усіх факторів обирається оптимальний план, що дозволяє максимально захистити оточуючі органи та тканини, досягти найкращого результату лікування і забезпечити високу якість життя пацієнтки в подальшому.

Команда

Призначенням і проведенням променевої терапії в LISOD займається команда фахівців, до якої входять лікарі-променеві терапевти, медичні фізики, рентгенлаборанти, медсестри зі значним досвідом роботи. Керує роботою відділення променевої терапії клінічний онколог та радіотерапевт з Ізраїлю, фахівець із понад 40-річним стажем Цві Бернштейн. Наша потужна команда — запорука того, що лікування буде проведено якісно і безпечно.

Інші новини