Відділення променевої терапії

Застосування в ЛІСОД лінійних прискорювачів в поєднанні з тривимірним плануванням із залученням комп'ютерної томографії дає можливість отримати тривимірне зображення пухлини і здорових органів. При цьому до пухлини підводиться необхідна доза опромінення, тоді як на навколишні органи і тканини випромінювання практично не поширюється.

Інші новини