Вікторія Лисак

Завідуюча відділенням променевої терапії. Променевий терапевт

Пройшла спеціалізацію з радіотерапії в Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика та міжнародний клінічний тренінг з променевої терапії пухлин голови та шиї у Вільнюсі (Латвія). Закінчила курси медичної фізики і біофізики ФМБЦ ім. Бурназяна (Москва, Росія). Спеціалізувалася з променевої терапії у відділенні радіотерапії Познанського медичного Центру (Польща). Пройшла міжнародний клінічний тренінг з освоєння сучасних методик променевої терапії та роботі з системами планування і адміністрування (Гомель, Білорусь). 

 
Перша кваліфікаційна категорія з променевої терапії. Володіє методиками 3-D конформної променевої терапії, IMRT (променева терапія з модуляцією інтенсивності пучка), IMRT з інтегрованим boost (SIB), брахітерапії. Дійсний член УТТРО (Українське товариство терапевтичних радіаційніх онкологів). Співавтор наукових публікацій в медичних виданнях. Щорічно приймає участь у професійних конференціях України і Європи.